WAT IS DAT NOU EIGENLIJK EEN EUROPESE UNIE?

De Europese Unie (EU) is een uit 28 Europese landen bestaand statenverband. De EU vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap, in 1958 gevormd door zes landen (België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland). In de jaren erna groeide de EU in omvang door de toelating van nieuwe lidstaten en in macht door het uitbreiden van haar zeggenschap. Het Verdrag van Maastricht vormde in 1993 de huidige Europese Unie. De laatste aanpassing aan de constitutionele basis was in 2009 met het (in 2007 ondertekende) Verdrag van Lissabon. (aldus Wikipedia)

AqMbMQRvj_W53IdiCYtbv_t23x8BPPrXvz-QlUgKpo9gDeze landen zouden toch gezamenlijk een eenheid moeten uitstralen, vraagt Huub Teesing zich af?
Hoe kan het dan toch dat indien er economische belangen spelen, ook deze landen voor eigen rechter gaan spelen. Het acute probleem omtrent de vluchtelingen problematiek lijkt hierin een goed voorbeeld van een afbrokkelend geheel wat eigenlijk een verenigd Europa zou moeten voorstellen.
Huub Teesing vind het dan ook opmerkelijk dat sommige landen de deur dichtgooien en het aantal vluchtelingen maximaliseren. In de jaren zestig en zeventig toen de eerste golf aan immigranten Nederland betrad, kwamen er veel meer mensen ons land binnen. Deze werden gevraagd naar Nederland te komen om de klussen en werkzaamheden uit te voeren welke de Nederlanders zelf niet wilde doen.
Toentertijd hoorde je niemand hierover klagen aldus Huub Teesing. Op het moment dat nu een paar duizend vluchtelingen asiel komt aanvragen, is het ineens teveel gevraagd….
De manier waarop sommige Nederlanders hun ongenoegen uiten gaat veel te ver en wordt veel te makkelijk getolereerd. Huub Teesing vind dat we in Nederland mensen slechts op de vingers tikken waarbij soms een meer passende strafmaatregel terecht zou moeten zijn.
Het ophangen van varkens vandaag de dag aan een kerk is klaarblijkelijk normaal. Ditzelfde geldt voor het ophangen van een pop tijdens een voetbalwedstrijd. Hoe kan het dan dat indien iemand hierop wordt aangesproken, er slechts een berisping komt (vergelijkbaar met een tik op de vingers) en een taakstraf van 8 uur….
Nederlanders leven wat dat betreft in een makkelijk en soft landje.. In andere landen die lid zijn van de Europese Unie gelden hele andere regels en wetten. Hier zijn geen berispingen of taak strafjes de regel, maar eerder een uitzondering.
Een Europese Unie is volgens Huub Teesing nog steeds een mooi gedachte goed, echter indien landen zelf dit soort grote humanitaire verschillen blijven hanteren, zal er nooit een echte unie worden bewerkstelligd.

NEDERLAND ALS BELASTINGPARADIJS?

Een veel gehoorde term in Nederland is dat het absurd is dat we als particulieren zoveel belasting betalen….

Huub Teesing weet waar deze uitspraak vandaan komt. Namelijk de hardwerkende laag van onze samenleving welke meer dan 50% moet afstaan aan onze “ blauwe vrienden “ van de fiscus.

Desondanks is alles in ons kleine kikkerlandje wel enorm goed geregeld. In de landen om ons heen gelden namelijk totaal andere wetten en regels als het gaat om zorg, huisvesting, belasting en ga zo maar door.

Ondanks dat Nederland enorm aan het vergrijzen is, wordt hier enorm goed gekeken naar voorzieningen welke door de staat worden betaald.

Hoe kan het dan toch dat veel buitenlandse ondernemingen zich nu vestigen in Nederland? Is het belastingstelsel voor Nederland dan zo anders dan voor de hardwerkende bevolkingsgroep?

Veel multinationals maken gebruik van aangepaste regelingen. Het verdiende geld komt in Nederland binnen en wordt daarna direct “doorgesluisd” naar nog betere oorden met een nog gunstiger belastingklimaat. Een veel gehoorde kreet in dit circuit is de double dutch….

Am5lCjpKu6abgSxp0bqUryYTZ--d8jCWDeo2MEirxb7mGrote bedrijven hebben altijd meer in de spreekwoordelijke “pap te brokkelen” dan de gemiddelde MKB onderneming in Nederland. Huub Teesing weet dat ondernemingen van een bepaald niveau een deal kunnen sluiten met de fiscus. Dat is al jaar en dag een manier om in Nederland in ieder geval nog een bepaalde vorm van additionele inkomsten te vergaren. Als wij het niet doen, dan doet een ander land het wel. De miljoenen welke Google en Apple ons betalen zijn erg interessant. En eerlijk gezegd hoeft Nederland hier verder vrij weinig voor te doen.

Zo zijn er in Amsterdam enkele trustkantoren waar soms meer dan 100 miljard doorheen gaat op 1 dag…. Eigenlijk best vreemd als je er zo over nadenkt. Aan de andere kant is het ook begrijpelijk dat er ergens belasting over moet worden betaald. Het belastingklimaat veranderd bijna elk jaar en dat weten vrij weinig Aldus Huub Teesing. Een mening hierover heeft hij wel degelijk, maar begrijpt dat het vaak ook niet anders kan. Desondanks zou Europese wetgeving hier wellicht een einde aan moeten maken.

Huub Teesing vind dat we blij moeten zijn met elke bijdrage welke zowel partiuclieren als ondernemingen (moeten) doen aan de Nederlandse staat….

BIJTELLING

Huub Teesing vind dat de bijtelling die vandaag de dag worden door belast aan de “leaserijder” absurd hoog geworden de laatste jaren. Het nieuwe incassomiddel van de Staat moet er voor zorgen dat er meer inkomsten worden gegenereerd, echter is dit een doorn in het oog van vele Nederlanders.

2Waarom kunnen we niet eens kijken naar onze oosterburen? Huub Teesing vind namelijk dat indien de accijnzen en extra kosten worden opgenomen in het benzinetarief hier automatisch meer wordt betaald indien men meer kilometers rijdt. De huidige % die worden doorbelast zijn vaak gebaseerd op verkeerde cijfers die door de auto industrie worden gemanipuleerd.

Huub Teesing vindt dat als een leaserijder een “groene auto” rijdt, deze ook moet zorgdragen dat hij/ zij tenminste 75% van haar kilometers op basis van elektriciteit moet gaan rijden. Nu zorgt deze patstelling ervoor dat men plugin-hybride auto’s gaat rijden maar deze nooit oplaad. Dit heeft immers totaal geen invloed op de prijs die men er maandelijks privé voor betaald.

Het landschap van lease auto’s zal daarom ook de komende jaren ongetwijfeld blijven veranderen op het moment dat de bijtelling ook telkens blijft veranderen. Waar voorheen auto’s maar 50 km op elektriciteit konden rijden, wordt nu inmiddels 250 km of zelfs 400 km in sommige gevallen behaald.

Doordat het daarom aantrekkelijk zal gaan worden om auto’s naar de privé sfeer te gaan halen zal de doorsnee Nederlander de komende jaren meer gaan kijken naar het financieren van auto’s om zo de bijtelling te ontlopen. De leasebedragen kunnen veelal bij het salaris worden opgeteld en men bespaart zichzelf hier mee een hoop gezeur en ongemakken.

Daar Nederland zijn verplichtingen aan Brussel zeker niet zal gaan waarmaken als het gaat om de uitstoot van C02, is men nu bezig om op de kleintjes te letten in plaats van naar het grotere plaatje te kijken. De Engelsen noemen dit met een mooie spreuk “Pennywise and pound foolish”….

INVESTEREN IN DE NIEUWE ECONOMIE

Wie vandaag de dag nog denkt dat investeren alleen voor de zeer vermogende Nederlanders is, heeft het goed mis.

Huub Teesing investeert al jaren in start ups en plukt hier naar eigen zeggen af en toe best goede vruchten van. Het rendement is in ieder geval vele malen beter dan het vermogen weg zetten bij een bank…..

Veel Nederlanders “potten” nog steeds hun zuur verdiende en veel te hoog belaste vermogen op een traditionele bank. De vraag is echter, in hoeverre heeft zoiets nog toekomst? Het huidige klimaat waarmee eenvoudig geld kan worden uitgeleend is echter gunstig, maar op het moment dat het verkrijgen van liquide middelen eenvoudig wordt, is het rentepercentage simpelweg niet interessant genoeg om vermogen te laten verpieteren bij een bank, aldus Huub Teesing.

Veel meer Nederlanders kiezen er de laatste jaren er dan ook voor om een klein bedrag apart te leggen om de economie een nieuwe boost te geven. Startups kunnen dan middels de bekende crowdfunding platformen kijken naar mogelijkheden om hun bedrijf van een goede financiële injectie te voorzien. Deze manier van investeren vergt doorgaans weinig aandacht daar het gaat om vaak preferente aandelen welke ook nog eens door heel veel verschillende mensen worden aangekocht.

1De nieuwe economie kenmerkt zich volgens Huub Teesing dan ook als een economie waarin de gevestigde orde moet kijken naar hun eigen corebusiness. Veel gehoorde verhalen gaan dan ook over “unicorns” of disruptive trendsetters welke men veelal tegenkomt in de online markt, en ook de bancaire sector of de healthindustrie.

Het spel van investeren is de laatste jaren wel veranderd. Waar voorheen men een “aandelenpakket” had en hiervoor een bepaald bedrag reserveerde om gewoonweg een aantal jaar te laten staan en te hopen dat hier iets uitkomt, ziet men een verschuiving van de manier waarop investeerders kijken naar hun vermogen. Alles moet en kan sneller vandaag de dag. Dit heeft simpelweg te maken dat alles informatie sneller en beter kan worden tentoongesteld. Grote bedrijven zijn te besturen met smartphone, en rendementen krijgen een kortere ROI doordat men sneller geld wenst te verdienen.

Huub Teesing vind dan ook dat niet alleen investeerders aan het veranderen zijn net zo als de economie aan het veranderen is, maar ook de manier waarop. Dit kan uiteraard goede gevolgen hebben voor de economie, maar tja, dat weet niemand vooralsnog……

IS PESTEN ALTIJD AL ZO HIP GEWEEST?

Op dit moment verbaas ik me erover hoe in Nederland wordt omgegaan met bepaalde gedragsnormen en waarden.

Hoe kan het nou zo zijn dat we denken op een beschaafde manier met elkaar omgaan terwijl dit niet zo is. Het fenomeen pesten wordt al jaren middels een (in mijn ogen) te zachte campagne gelanceerd. Mensen doen, denken en praten er te luchtig en te makkelijk over. Pesten behoort tot één van de ergste vormen van lichamelijk en geestelijk misbruik/ geweld wat kinderen elkaar aandoen.

11De manier waarop voornamelijk jonge kinderen hiermee omgaan zorgt ervoor dat men wordt getekend voor hun verdere groei en ontwikkeling, aldus Huub Teesing. De belemmeringen op psychosociaal gebied zorgt er in een later stadium van dat deze kinderen zich eenzamer voelen en ook zullen gedragen. Dit kan tot problemen en frustraties leiden in hun verdere ontwikkeling, carrières en mogelijke relaties.

Waarom leeft dit probleem dan niet onder de bevolking? Tegenwoordig is een scheldpartijtje op het schoolplein niets in vergelijking tot vroeger. Ik ben zeker geen voorstander van zware straffen, maar vind dat een passende straf wel degelijk tot de mogelijkheden moet behoren.

Wat jongeren tegenwoordig doen is het “bekende” sexting. Een totaal andere manier dan het “oude” briefje in de klas aan elkaar doorgeven….

Middels sexting worden persoonlijke beelden (voornamelijk fotos en video’s) tussen jongeren met elkaar gedeeld. Zodra er onenigheid bestaat tussen leerlingen worden dit soort beelden voornamelijk misbruikt. Huub Teesing vind dat dit soort zaken verbannen moeten worden op scholen en schoolpleinen. De manier van pesten veranderen enorm, maar de schade blijft al jarenlang hetzelfde….

Pelgrimstochten

De vraag waarom miljoenen moslims elk jaar deze tocht maken hoeven we elkaar niet meer af te vragen. De vraag waarom er nog steeds zoveel doden vallen onder de gelovigen die deze toch maken echter wel, aldus Huub Teesing.

Afgelopen week was het wederom raak, nu raakten ook weer duizenden mensen betrokken bij een soort van menselijke “stampete”. Hierdoor raakt een enorme hoeveelheid mensen verblind door angst waardoor een ieder het op een rennen zet een bepaalde kant op. Dit soort mensenmassa’s wat voor enorme ravages kan veroorzaken was goed zichtbaar tijdens dodenherdenking een aantal jaar geleden. Toen riep een gestoorde vent het verkeerde woord waardoor er paniek uitbrak. De camera die vanaf bovenaf filmde gaf een goed beeld hiervan weer. Dit waren echter “slechts” honderden mensen in plaats van tien duizenden!!

Huub Teesing hoopt dat ondanks de vele doden die reeds zijn gevallen dat men kijkt naar mogelijkheden om  mensen gefaseerd te laten deelnemen aan deze toch. Ook het opvang, vervoer en wijze waarop deze tocht plaatsvind is toch niet meer van deze tijd?

Een heilige tocht met de dood bekopen zal ongetwijfeld leiden tot vele maagden in het hiernamaals, echter kan ik me niet voorstellen waarom dit soort tochten op deze manier gehouden worden. Het zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat Huub Teesing zelf niet in dit soort religies gelooft.

Volgend jaar zullen er ongetwijfeld bepaalde zaken wederom zijn veranderd. Maar ondanks eerdere inspanningen om de route ernaar toe veiliger te maken (zie ook hier een kraanongeluk) gelooft Huub Teesing er niet in dat er de aankomende jaren ook daadwerkelijk wat veranderd.

VLIEGTUIG MH 370 GEVONDEN

Huub Teesing vind het lastig om een uitgesproken mening te hebben omtrent het verongelukte niet toestel van MH 370.

Uiteraard komt dit vanwege het tragische geval dat men nog steeds niet kan zeggen wat er daadwerkelijk is gebeurt en uiteraard om nabestaande niet te willen kwetsen.

10Hetgeen Huub Teesing aan de kaak wenst te stellen is het feit dat vliegtuigen vandaag de dag zo enorm geavanceerd zijn maar klaarblijkelijk toch kunnen “verdwijnen”. Het vliegtuig is immers de gehele dag te zien op verscheidene monitors/ app’s en vele andere apparaten. Niet alleen vanaf de aarde gezien, maar ook nog eens door alle satellieten welke in de lucht continue opnames maken van de aarde.

Desondanks lijkt het mogelijk dat een dergelijk groot object ineens niet meer bestaat. Voor veel mensen is dit een enorm fenomeen geweest en geworden waarbij uiteraard de complot theorieën voor het oprapen lagen. Toch moeten mensen zich af gaan vragen welk stukje aarde altijd onontdekt zal blijven. Het mogelijkerwijs neerstorten van het vliegtuig (nu enkele brokstukken zijn gevonden) in zee lijkt dan de meest voorname optie. Dit omdat onze aarde voor ruim 2/3e uit water bestaat en de mens juist dit gedeelte van de aarde het minste kent.

Wat gaat er nu gebeuren nu de eerste resten van het vliegtuig eindelijk is gevonden? Ondanks dat er nog zo weinig antwoorden zijn, lijkt het wel alsof er nog steeds meer vragen bij komen.

Waar vele de correlatie zullen leggen met andere vliegtuigrampen zullen er ook enkele zijn die denken maar MH17 welke is neergeschoten. Het bijkomende euvel is dan wederom de politiek al dan niet op Europees of wereldwijd niveau die er voor moet zorgen dat de onderste steen bovenkomt of de “schuldige” moet worden berecht

DIESEL LUCHTVERVUILEND? DE POLITIEK IS AAN ZET!

Het Volkswagenconcern wordt nu aan de paal genageld, maar het zou best kunnen zijn, dat dit het topje van de ijsberg is.  Er zijn door de auto-industrie geweldige stappen gezet, zowel met benzinemotoren als met dieselmotoren. De verbruikscijfers zijn de laatste 10 jaar enorm gedaald, maar de vraag is nu wel, of de politiek niet té ver is doorgeslagen.  Volgens Huub Teesing zijn de emissie-eisen door de politiek te sterk aangedikt en is onvoldoende gekeken wat haalbaar is.  En dat moet ook nog eens betaalbaar zijn.  Euro 3, euro 4, euro 5 en zelfs euro 6 zouden theoretisch geweldig zijn, maar is dat technisch betaalbaar te realiseren?  De emissie-waarden van de benzine- en dieselmotoren zijn  de afgelopen 10-15 jaar enorm verbeterd, zelfs exponentieel.  En als het niet meer haalbaar is, dan ligt fraude op de loer….

9De politiek zal zich moeten afvragen, of ze niet té ver zijn doorgeschoten.  Allerlei belastingmaatregelen zijn er aan opgehangen.  Zoals met de hybride auto’s, die in het stadsverkeer goed elektrisch kunnen rijden, maar op de grote weg is dat onmogelijk, waardoor het verbruik vergelijkbaar is met gewone verbrandingsmotoren, aldus Huub Teesing.

Trouwens, de officiële verbruikscijfers zijn een lachertje. Een autofabrikant verkoopt zijn type auto met een verbruik van 1: 20, maar er is geen enkele eigenaar die daar in de praktijk bij in de buurt komt.  Dit komt omdat de officiële verbruikcijfers in optimale omstandigheden wordt gemeten, en die wijken sterk af van de praktische situatie op de weg.  Het zou veel eerlijker zijn, aldus Huub Teesing, als de Europese unie een circuit laat aanleggen, waar allerlei omstandigheden kunnen worden nagebootst, maar deze omstandigheden moeten dan wel voor alle autofabrikanten gelijk zijn. Als de luchtvochtigheid verschilt van de aangenomen standaard, dat kan dit met een factor worden gecorrigeerd.  Dat geldt ook voor de temperatuur en de wind. Een algemeen erkend testbureau zoals de TüV of de ANWB moeten de testen uitvoeren voor alle typen auto’s, die op de markt worden gebracht.  Elektronische manipulaties moeten worden uitgesloten.

HEBBEN BRANDSTOFCELLEN EN HYBRIDES NOG EEN TOEKOMST?

Veel autofabrikanten, zoals Toyata, Honda en GM zijn al jaren bezig met de ontwikkeling van de brandstofcel-auto.  Die ontwikkeling gaat niet snel, men verwacht niet voor 2030 een voldoende grote infrastructuur te hebben uitgerold, dat mensen een dergelijke auto in overweging gaan nemen. Hetzelfde probleem is er met auto’s op elektriciteit, hoewel daar nu veel meer oplaadmogelijkheden zijn.  Probleem blijft echter de actieradius., aldus Huub Teesing, die zelf lang overwoog een Renault Twizzy aan te schaffen, maar daarvan afzag door de beperkte actieradius en snelheid.  Bovendien wilde zijn grote hond met geen stokslagen achterin de kleine cabine.

DSCN0702Hybrides zijn de laatste jaren populair geworden dankzij de lage bijtelling en diverse subsidieregelingen.  Die voordelen worden nu allengs kleiner, omdat de staatssecretaris van Financiën tot het inzicht is gekomen, dat de schatkist daardoor wel al teveel geld misliep.  Toch blijft voorlopig elektrisch of hybride rijden nog wel interessant, maar het blijft vreemd dat geen enkele hybride auto de opgegeven verbruikscijfers haalt…

Hybridetechniek is echter niet alleen een zuinigheidsmaatregel, maar ook een manier om meer vermogen en betere prestaties uit je auto te persen, zo vervolgt Huub Teesing.  Tot slot: of je nu een elektrische auto wilt, of een hybride, of eentje met een brandstofcel of toch trouw blijft aan de vertrouwde benzine – of dieselmotor, de komende jaren neemt de keuze alleen maar toe..  Om alles duidelijk te maken, hebben sommige autofabrikanten voor hun speciale auto’s lange namen bedacht, zoals BlueTec HYBRID of PLUG-IN HYBRID, in chroom.  Daardoor dreigt de wereldvoorraad chroom uitgeput te raken.  Dus het advies van Huub Teesing is, de namen terug te brengen tot heldere symbolen, zoals “e” of “h”

MACEDONIË, EEN VAKANTIELAND IN OPKOMST?

Macedonië is een land,dat niet betrokken is geweest in de Balkanoorlog.  Het is een fraai land, dat steeds meer ontdekt wordt door de toeristen.  Er is veel te zien, maar ook culinair te genieten voor zeer lage prijsjes.  De keuken is, volgens Huub Teesing, vooral beïnvloed door de Grieken en Italianen.  De salades hebben veelal feta als belangrijk ingrediënt, maar de tomaten, die ze daar gebruiken, hebben nog echt smaak.

DSCN0699De vleesgerechten hebben forse afmetingen en gewichten, maar zijn heerlijk en goedkoop.  En waar in Europa krijg je nog een heerlijke pizza voor nog geen 4 euro, aldus Huub Teesing?

Het Meer van Ohrid is één van de oudste meren van Europa en op sommige plekken bijna 300 meter diep.  Je vindt er vissoorten, die elders in Europa niet voorkomen.  Het water is schoon, zodat het dankbaar als zwemmeer wordt gebruikt in de zomer.  Dankzij de wat hogere ligging (700 meter) is het in de warmste maanden juli en augustus niet zo verstikkend warm als in Spanje of Griekenland.

Het vliegveld van Ohrid is alleen in gebruik in de maanden mei t/m september.  Dat gaat wellicht veranderen, als de skigebieden wat verder worden ontwikkeld: die zijn op 2 uur rijden met de auto en zijn nu al prachtig maar nog wat eenvoudig.

Vanuit Nederland en België vliegen de volgende luchtvaartmaatschappijen naar Ohrid: Arke en Jetair(straks TUI) en Wizzair.

Voor de jeugd is er veel te doen: veel watersport, mountaingliding, en voldoende gezellige bars en clubs, direkt aan de waterkant.  De hotels zijn over het algemeen 3 sterren niveau, zodat je niet teveel luxe kunt verwachten, maar de prijzen zijn ook daar laag.  Er zijn ook 4-sterren hotels te boeken en fraaie appartementen te huren, vaak met een mooie ligging direkt aan het meer.

Dus als je eens wat anders wil, dan kan Macedonië een goed alternatief zijn, aldus Huub Teesing, die er zelf al een aantal malen is geweest.

VLUCHTELINGENSTROOM, GOED OF SLECHT VOOR HET LAND?

Elke dag zijn er wel beelden van vluchtelingen, die naar Europa proberen te komen en met name naar de rijke landen.  Dit was allang te voorzien geweest, want er zitten een paar miljoen vluchtelingen in kampen net over de grens van Syrie, die NIET winterbestendig zijn, aldus Huub Teesing. De EU had al veel eerder maatregelen moeten nemen om op die plekken de opvang dragelijker te maken, met voldoende eten, kleding en ook onderwijs.  Dat is onvoldoende gebeurd en nu zit Europa met grote stromen vluchtelingen uit met name Syrie, Afghanistan en Eritrea.  Gelukzoekers hangen aan en hopen op nieuwe toekomst in welvarende landen zoals Duitsland, Zweden, Nederland en Engeland en dat ze nu niet vallen onder ingewikkelde toelatingseisen want bij zulke massa’s vluchtelingen zullen heus wel een aantal er doorheen glippen.  Het blijft zorgelijk, dat de controle op het verleden niet goed kan worden doorgevoerd, zodat potentiële terroristen onder de groep zich kunnen bevinden. Bovendien neemt het aantal moslims in Europa hierdoor ook toe.  Het is ook algemeen bekend, dat moslims over het algemeen grotere families hebben, waardoor er ook een behoorlijke verschuiving in de toekomst gaat plaatsvinden tussen moslims en niet-moslims/ ongelovigen

Huub Teesing is het eens met het voorstel om bij de asielaanvraag tevens te kijken naar de opleiding en het arbeidsverleden, zodat de vluchteling sneller een baan kan vinden en daardoor ook sneller kan inburgeren.  Maar hoe lang blijft Europa nog treuzelen om in te grijpen in die brandhaard, die nu Syrië en Irak heet. Als IS de macht grijpt, wordt het daar echt niet rustiger en komt er wellicht opnieuw een vluchtelingenstroom op gang.  Wellicht is het beter Assad te verdrijven en het land onder te verdelen tussen Libanon en Jordanie en Koerdistan….

Voor opnemende landen vormen vluchtelingen, c.q migranten, een belasting voor het systeem.  Er moet voor huisvesting worden gezorgd, waarbij de asielzoekers al snel in concurrentie zijn met de lokale bevolking, waarvan sommigen al jaren op een wachtlijst voor een woning staan… De kosten van levensonderhoud van de migranten moeten worden betaald.  De procedures voor een eventuele permannente verblijfsvergunning duren zo lang, dat de kosten per asielzoeker enorm kunnen oplopen.  En is hun bijdrage aan de economie van het land de eerste jaren vrijwel nihil, aldus Huub Teesing.

Sommigen zeggen nu, dat die migranten een oplossing zijn voor de nakende vergrijzing op onze arbeidsmarkt, maar het is erg onzeker, dat hun bekwaamheden een oplossing bieden voor dat probleem, nog even los van de taal- en andere aanpassingsproblemen.

Over de gevolgen van deze instroom van grote aantallen migranten hoeft men zich geen illusie te koesteren.  Volgens Huub Teesing verdraagt omvangrijke immigratie zich niet met het hebben van een verzorgingsstaat.  Er zullen keuzes moeten worden gemaakt.