Moeten we met terreur leren te leven

De meeste terreurbewegingen hebben een levensduur van 12-15 jaar, hetgeen in het verleden is gebleken.  Dit gold voor de Baader-Meinhof groep, het Lichtend Pad in Peru, de Rode Brigades in Italie. Sommige zijn al wat langer actief, zoals de ETA in Spanje, al schijnt die beweging ook in een wat rustiger vaarwater te zijn gekomen.  Voor Al Qaeda is de IS in de plaats gekomen, met name in landen in het Oostelijk deel van de Middellandse Zee.  Net als Al Qaeda streeft de IS naar een islamitische hemel op aarde gebaseerd op de sharia.  De IS doet dat met veel meer geweld tegen gewone burgers: als je niet meedoet, dan wordt je meedogenloos afgeslacht, vaak in het aangezicht van de hele familie.  Ook  recruteert IS onder hele jonge jongens, die goed worden opgeleid en daardoor al vroeg kunnen worden ingezet in de strijd.  De IS verspreidt zich ook over Afrika, dus vaak in landen, waar grote armoede heerst. De soldaten krijgen een vast salaris, maar daarnaast ook een dak boven hun hoofd en 3x per dag maaltijden verstrekt.  En dat is vaak een schrille tegenstelling tot hun leven daarvoor.

In de Westerse landen heeft Huub Teesing kunnen constateren, dat er steeds meer moslims komen te wonen, die weinig in de weg worden gelegd. Ze kunnen hun geloof gewoon uitoefenen zonder dat er controle op is.  Haatzaaien richting de Westerse cultuur kan gewoon. Men schat dat 5-10% van de Nederlandse moslims het fundamentalisme ondersteunt.  Dat zijn dus ca. 100.000 moslims, een  volgens Huub Teesing, beangstigend groot aantal.  En omdat die fundamentalistische groep een sterk internationaal karakter heeft, is oprollen van die beweging een utopie.

In de wereld van het terrorisme gaat verschrikkelijk veel geld om en velen willen daar graag een graantje van meepikken.  De religie is daardoor voor veel aanhangers niet het hoofdmotief.  Zolang deze geldkraan niet kan worden dichtgedraaid, zal het internationale moslimterrorisme blijven bestaan.  Het is gewoon te lucratief, dus zullen ze er niet mee ophouden….

OPEN GRENZEN MOETEN WORDEN GESLOTEN!

Grenzen-aangeven-hoe-kom-je-op-voor-jezelf-300x199Grenzen-aangeven-hoe-kom-je-op-voor-jezelf-300x199Éen munt in veel landen in Europa was best een aardig idee maar we zien nu de gevolgen. Veel landen hadden hun financiële zaken niet op orde en zagen de grote sommen geld uit Brussel graag komen. Dat heeft ertoe geleid, dat veel landen, zoals Griekenland, Italië, Portugal en Spanje veel te lang op te grote voet konden leven, zonder dat er intern maatregelen werden genomen tegen corruptie , het op orde brengen van het huishoudboekje en een slechte belastingmentaliteit.

De open grenzen hebben, volgens Huub Teesing,  geleid thatot een eenvoudig verkeer tussen bewoners van de lidstaten. Geen douane meer en geen moeilijke grensperikelen. Waar geen rekening mee is gehouden, is, dat als men eenmaal in de Europese unie is, er ook geen belemmering wordt opgeworpen voor ongewenste en economische vluchtelingen. Vaak zijn deze mensen het slachtoffer van bendes van mensensmokkelaars.  Inmiddels verdienen die bendes meer met het smokkelen van mensen dan met het smokkelen van drugs en het heeft ook nog eens minder risico!!
Is men eenmaal in een land naar keuze, dan wordt men daar opgevangen, krijgen de kinderen onderwijs en ontvangt men een uitkering. Als men ook nog eens een baan voor minimaal 6maanden heeft gehad, dan krijgt men ook allerlei sociale voorzieningen.  Bewoners uit de nieuwe lidstaten Roemenië en Bulgarije weten exact hoe het het werkt of ze krijgen een goede -voorlichting. Huub Teesing ergert zich aan zgn vluchtelingenorganisaties, die nauwelijks screenen. Over echte vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië en Irak heeft Huub Teesing geen kwaad woord, maar wordt er nu goed uitgezocht of er onder die vluchtelingen geen terroristen zitten? We brengen zo onze eigen veiligheid in gevaar.
De grenzen bij Griekenland en Lampedusa in Italië zijn zo lek als een mandje. Men kan die grote stroom”vluchtelingen” niet meer aan en laat ze maar met bosjes tegelijk met de trein naar het noorden van Europa reizen.
Dit moet een halt worden toegeroepen! De bootvluchtelingen moeten niet meer worden opgevangen maar teruggestuurd naar het land van herkomst.
Dat maakt het ook minder lukratief voor die mensensmokkelaarsbendes , aldus Huub Teesing.  En wat hem betreft mogen de grensdouaneposten ook weer in ere worden hersteld. Geeft ook nog eens een stuk werkgelegenheid…